Terug

Privacy & Cookie verklaring

Algemeen

De persoonlijke informatie die CosmoQueen over u verkrijgt wordt behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CosmoQueen gebruikt uw gegevens om producten aan u te leveren, met u in contact te treden, u te informeren over relevante producten en diensten via de website en online mailingen.

Cookies

Om de werking van onze website te verbeteren en deze aan te passen aan de wensen van de gebruikers, maakt onze website gebruik van functionele en analytische cookies. De website draagt de webbrowser waarmee u websites bekijkt op om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor CosmoQueen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Social media als Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter zijn desgewenst te bereiken via deze website. Deze toepassingen kunnen bij het gebruik daarvan ook cookies op uw computer plaatsen. Hier hebben wij echter geen invloed op.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser uw instellingen aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Door akkoord te gaan en middels de knop hieronder door te gaan naar de website, stemt u in met voormeld gebruik van cookies en persoonsgegevens. 

 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring.

Privacy

In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en wanneer u een bestelling plaatst in onze online shop.

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Daartoe behoren in het bijzonder gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, en die niet naar u kunnen worden herleid, vallen niet onder het begrip persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke instantie en contactgegevens

De verantwoordelijke instantie als bedoeld in de Europese algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) is

CosmoQueen foundation

Vlierberg 20

3755 BS Eemnes

Nederland

 (“CosmoQueen”, “wij” of “ons”)

E-mail: info@cosmoqueen.nl

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Indien u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de bescherming van uw gegevens, kunt u via het hierboven vermelde e-mailadres contact opnemen.

3. Afhandeling van het contract en contact

3.1 Uw bestel- resp. inkoopgegevens

Indien u bij ons in de online shop of via de bestelhotline telefonisch bestelt of iets koopt in onze vestigingen, worden uw bestel- en/of inkoopgegevens door ons verzameld. Bestel- of inkoopgegevens zijn onder andere:

 • uw voor- en achternaam;

 • uw e-mailadres;

 • uw leverings- en factuuradres;

 • uw bestelnummer;

 • uw bestelstatus, bijvoorbeeld “verzonden” of “geretourneerd”;

 • uw betalingsstatus.

 

Optionele gegevens zoals telefoonnummer zijn mogelijk, zodat wij in geval van vragen ook op deze manier contact met u kunnen opnemen. Wij verwerken uw gegevens om uw bestelling te kunnen verwerken, om uw bestelling te kunnen toesturen en, indien van toepassing, om retourzendingen, klachten en garantiegevallen te kunnen afhandelen.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

 

3.2 Contact

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via het contactformulier en via e-mail. In dit verband verwerken wij uw gegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

 

De gegevens die wij verzamelen bij het gebruik van het contactformulier worden automatisch gewist nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, tenzij wij uw aanvraag nog nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (“Opslagtermijn”).

 

3.3 Betaalgegevens

Wij bieden u de betaalmethodes aan die in de online handel vaak worden gebruikt. Dat zijn: IDeal, creditcard/debetkaart en factuur. Afhankelijk van de betaalmethode die u bij het bestellen kiest, geven wij de voor dat doel verzamelde betaalgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstverleners om de betalingen te verwerken. Zonder deze betaalgegevens en betalingsdienstverleners is verwerking van betalingen en afhandeling van contracten niet mogelijk.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

 

4.Nieuwsbrieven

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrieven waarin wij u regelmatig op de hoogte houden van onze nieuwe producten en acties.

 

Voor het aanmelden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de zogenaamde opt-in procedure. Dat wil zeggen dat wij u alleen nieuwsbrieven per e-mail toesturen als u zich hiervoor heeft aangemeld via onze website of hiervoor op onze event heeft ingeschreven. Wanneer u heeft bevestigd dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, slaan wij uw e-mailadres, het tijdstip van registratie en het voor registratie gebruikte IP-adres op totdat u zich weer afmeldt. Het enige doel van de opslag is om u de nieuwsbrieven toe te sturen en uw registratie te kunnen aantonen. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde weer opzeggen. In elke nieuwsbrief kunt u zich via een link weer afmelden. Een bericht naar de bovenstaande of in de nieuwsbrief vermelde contactgegevens (bijv. per e-mail of per brief) is natuurlijk ook voldoende.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub a AVG.

 

In onze nieuwsbrief maken wij gebruik van marktconforme technologieën waarmee de interactie met de nieuwsbrief kan worden gemeten (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, geklikte links). Voor algemene statistische analyses en voor optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze content en communicatie met de klant worden de gegevens door ons gepseudonimiseerd. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische elementen die in de berichten zijn geïntegreerd (zogenaamde pixels). De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID's zijn dus niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens en kunnen nooit direct naar u worden herleid.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 f AVG, en berust op het hiervoor omschreven gerechtvaardigd belang.

 

Indien u niet wilt dat uw gebruiksgedrag wordt geanalyseerd, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief (zie hierna) of de grafische elementen in uw e-mailprogramma standaard uitschakelen. Nadere informatie vindt u in de handleiding van Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird. Via onze nieuwsbrief willen wij content delen die voor onze klanten zo relevant mogelijk is en beter begrijpen waarin lezers daadwerkelijk zijn geïnteresseerd. De gegevens over de interactie met onze nieuwsbrieven worden voor 6 maanden pseudoniem opgeslagen en vervolgens volledig geanonimiseerd.

5. Website

5.1 Gebruik van de website

Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de gegevens die uw browser automatisch verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Dit zijn met name:

 • datum en tijdstip van het verzoek

 • adres van de opgeroepen website en de verzoekende website

 • gegevens over de gebruikte browser, het besturingssysteem en technische informatie van uw apparatuur

De gegevensverwerking is noodzakelijk om het bezoek aan de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te garanderen. Bovendien worden de genoemde gegevens voor de bovengenoemde doeleinden tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruikspatronen van onze bezoekers (bijv. als het aantal mobiele apparaten toeneemt waarmee de pagina's worden opgeroepen) en voor algemeen administratief onderhoud van onze website.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

 

De informatie die wordt opgeslagen in Google Analytics kunnen wij niet direct naar personen herleiden. De logbestanden worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen.

 

6. Cookies en vergelijkbare technologieën

 

6.1 Gebruik van eigen cookies

Voor sommige van onze diensten is het noodzakelijk dat wij zogenaamde cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op uw apparaat. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te downloaden. Het belangrijkste doel van onze eigen cookies is om u een aanbod op maat te kunnen doen en het gebruik van onze diensten zo efficiënt mogelijk vorm te geven.

 

Wij gebruiken onze eigen cookies met name:

 • voor login-authenticatie;

 • voor het verdelen van werk tussen meerdere computers (load balancing);

 • om uw taalinstellingen op te slaan;

 • om aan te geven dat op onze website geplaatste informatie aan u is getoond, zodat deze bij een volgend bezoek aan de website niet opnieuw wordt weergegeven.

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 f AVG, en berust op ons gerechtvaardigd belang. Wij willen het gebruik van onze website voor u gebruiksvriendelijker en toegespitst op uw voorkeuren vormgeven.

Bovendien gebruiken wij ook cookies en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld webbakens) van partners voor analyse- en marketingdoeleinden. Hier wordt in de onderstaande paragrafen nader op ingegaan.

 

6.2 Analyse- en reclamemaatregelen

Om onze website te verbeteren gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld webbakens) om het algemene gebruiksgedrag statistisch vast te leggen en te analyseren aan de hand van toegangsgegevens als ook voor reclamedoeleinden.

 

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 f AVG, en berust op ons gerechtvaardigd belang bij een op behoefte gerichte vormgeving en een voortdurende optimalisatie van onze website en op ons gerechtvaardigd belang om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

De verzamelde gegevens zijn met name:

 • datum en tijdstip van toegang;

 • identificatienummer van een cookie;

 • identificatiecode voor mobiele apparatuur;

 • technische gegevens over de browser en het besturingssysteem.

 

De verzamelde gegevens worden echter uitsluitend gepseudonimiseerd opgeslagen zodat zij niet direct herleidbaar zijn tot bepaalde personen.

In de volgende beschrijvingen van de technologieën die wij gebruiken, vindt u informatie over de bezwaarmogelijkheden met betrekking tot onze analyse- en reclamemaatregelen door middel van een zogenaamde opt-out cookie. Houdt u er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of bij een later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out cookie moet worden ingesteld.

In de volgende paragraaf volgt een nadere uitleg van deze technologieën en de daarvoor ingeschakelde aanbieders.

 

6.2.1 Google

Onze website maakt gebruik van diensten en technologieën van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google verklaard dat de bepalingen van EU-US Privacy Shield op haar van toepassing zijn.

 

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google. Met name de volgende diensten en technologieën worden door ons gebruikt:

 

6.2.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. De gegevens die in dit verband ontstaan, kunnen door Google worden overgebracht naar een server in de VS om daar te worden geanalyseerd en opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geanalyseerd, zodat deze gegevens niet naar u kunnen worden herleid. Google Analytics is daarom op onze website uitgebreid met de code “anonymizeIP” om het anoniem verzamelen van IP-adressen te waarborgen.

 

Google zal deze door cookies verzamelde gegevens verwerken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen voor de eigenaren van de websites met betrekking tot de activiteiten op de website en om andere diensten te kunnen verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

 

U kunt uw browser zo configureren dat cookies worden geweigerd zoals hierboven weergegeven, of u kunt het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de door Google beschikbaar gestelde browser-add-on. Hiermee wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst binnen deze website gegevens verzamelt (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein).

 

7. Social Media

 

7.1 Facebook, Instagram en LinkedIn

De links op onze website naar de social media sites Facebook, Instagram en LinkedIn hebben tot gevolg dat ons bedrijf ook zichtbaar is bij de betreffende aanbieder. Indien u niet over een eigen account bij de aanbieder beschikt of indien u niet bij hen bent ingelogd, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven wanneer u via onze link de website van de aanbieder bezoekt.

 

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook, en in de privacyverklaring van Instagram en in de privacyverklaringen van LinkedIn.

 

8. Ontvangers van de gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden in principe alleen doorgegeven indien:

 • u daarvoor conform artikel 6 lid 1 a AVG uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;

 • doorgifte conform artikel 6 lid 1 f AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens;

 • wij conform artikel 6 lid 1 c AVG wettelijk verplicht zijn uw gegevens door te geven; of

 • dit wettelijk is toegestaan en conform artikel 6 lid 1 b AVG vereist is voor het afhandelen van uw contractuele relaties of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen.

 

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de in dit privacy beleid genoemde dienstverleners kunnen dit met name zijn: computercentra waar onze website en databases worden opgeslagen, IT-bedrijven die onze systemen onderhouden, adviesbureaus, leveranciers, expediteurs en postbedrijven. Indien wij gegevens doorgeven aan dienstverleners, mogen zij deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taken en conform de privacy verklaringen door hun is aangegeven.

 

Bovendien kan doorgifte plaatsvinden in verband met verzoeken van overheidswege, gerechtelijke bevelen en juridische procedures indien het nodig is voor gerechtelijke vervolging of handhaving.

 

9. Opslagtermijn

In principe slaan wij persoonsgegevens slechts zo lang op als nodig is om te voldoen aan die contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna worden de gegevens onmiddellijk door ons gewist, tenzij wij de gegevens tot aan het einde van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarverplichtingen.

 

10. Uw rechten

U hebt conform de respectieve wettelijke vereisten de volgende wettelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • recht op inzage (artikel 15 AVG, § 34 BDSG)

 • recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG, § 35 BDSG)

 • recht op rectificatie (artikel 16 AVG, § 34 BDSG)

 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

 

Om uw hier beschreven rechten te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen via onze e-mail adres.

 

U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt dit recht doen gelden bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

 

11. Recht van herroeping en bezwaar

Conform artikel 7 lid 3 AVG hebt u het recht uw aan ons verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij in de toekomst niet doorgaan met het verwerken van gegevens op basis van deze toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de vóór de intrekking geldende toestemming is uitgevoerd.

 

Voor zover wij uw gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG, hebt u conform artikel 21 AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, indien er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar zich richt tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij ook zonder opgave van redenen zullen respecteren.

12. Veiligheid van de website 
Alle toegang tot uw persoonsgegevens in het klantgedeelte en bij de check out wordt verzonden met behulp van SSL-codering (HTTPS).

13. Wijzigingen privacyverklaring

Van tijd tot tijd wordt deze privacyverklaring bijgewerkt, bijvoorbeeld wanneer wij onze website aanpassen of indien de wettelijke vereisten wijzigen.

 

© CosmoQueen – 6 juli 2020